top of page

Արեւմտահայերէնը 21րդ դարուն

Օքսֆորտ 21-23 Յունուար 2016

Օքսֆորտ Համալսարանի Հայագիտական ամպիոնի կազմակերպութեամբ 

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ

 

 

 

Western Armenian in the 21st Century

Oxford, 21-23 January 2016

Armenian Studies, Oriental Institute, University of Oxford

with the support of Calouste Gulbenkian Foundation

Ծրագիրը

Բոլոր նիստերու լեզուն արեւմտահայերէնն էր:

Մասնակիցները

 

Արեւմտահայերէն գրողներ, մտաւորականներ, մասնագէտներ, մամուլի գործիչներ եւ հրատարակիչներ

Նպատակը

 

Քննարկումներ արեւմտահայերէնով «մտածելու» և «ստեղծագործելու» հարցերուն շուրջ

bottom of page