top of page

Ծրագիրը

Հինգշաբթի - 21 Յունուար 2016

19:00

Ժամանում, արձանագրութիւն, ծանօթացում (Pichette Auditorium lobby, Pembroke College)

 

 

20:00

Public Lecture by Valentina Calzolari Bouvier

«Ներկան անցածով լուսաւորելու է»: Western Armenian yesterday and today. What  challenges for the future?”  (Pichette Auditorium, Pembroke College)

Ուրբաթ - 22 Յունուար 2016

Ա. Արեւմտահայերէնի ներկայ իրականութիւնը

 

Նախաբան և նիստի վարիչ՝ Հրաչ Չիլինկիրեան

 

09:30-10:15

(Ա1) Արեւմտահայերէնի ներկայ «աշխարհագրութիւնը» եւ հիմնական խնդիրները

Անահիտ Տօնապետեան, Ռազմիկ Փանոսեան, Անի Կարմիրեան

 

10:15-11:30

Ա2) Աշխարհաքաղաքական տագնապներու հետեւանքները եւ տնտեսական-ընկերային մաքառումներու ազդեցութիւնը արեւմտահայերէն մշակոյթին ներկային ու գալիք տասնամեակներուն վրայ:
Խաչիկ Թէօլէօլեան, Յակոբ Կիւլլիւճեան, Սագօ Արեան

Բ.  Սփիւռքի մէջ արեւմտահայերէնով մտածելու և ստեղծագործելու խնդիրներն ու մարտահրաւէրները՝

 

Նիստի վարիչ՝ Թէօ վան Լինտ

 

12:00-12:45

(ա) գրողին/ստեղծողին համար.

Գրիգոր Պըլտեան, Գրիգոր Մոմճեան, Լօլա Գունտաքճեան, Քրիստիան Բատիկեան   
       

12:45-13:30

(բ) ընթերցողին/ունկնդիրին համար:

Մարկ Նշանեան, Անահիտ Սարգիսեան

 

 

Գ. Կառոյցներու եւ միջոցներու խնդիրները

 

Նիստի վարիչ՝ Ռազմիկ Փանոսեան

 

14:30 - 16:00

Ինչպիսի՞ կառոյցներ, հաստատութիւններ եւ միջոցներ պէտք են

գալիք 10, 20, 30 տարուան ընթացքին արեւմտահայերէնը կենսունակ պահելու համար:

Գէորգ Պարտաքճեան, Վարդան Մատթէոսեան, Գրիգոր Մոսկոֆեան, Մարտիկ Չոլաքեան           

Շաբաթ- 23 Յունուար 2016

Դ. Արեւմտահայ հրատարակչութեան հարցեր

 

Նիստի վարիչ՝ Թոմ Սամուէլեան

 

10:00-11:30

Արեւմտահայերէն հրատարակիչներու եւ հրատարակչատուներու ներկայ խնդիրները ու ապագայի ակնկալութիւնները:

Ժիրայր Դանիէլեան, Արամ Մեհրապեան, Մարտիկ Չոլաքեան

Ե. Արեւմտահայ մամուլին այսօրուան ու վաղուան հարցերը

 

Նիստի վարիչ՝ Խաչիկ Թէօլէօլեան

 

 

12:00-13:30

Սփիւռքի մէջ հրատարակուող արեւմտահայ մամուլին (ելեկտրոնայինն ու համացանցայինը ներառեալ) դիմագրաւած առաջնահերթ խնդիրները եւ ապագայի մարտահրաւէրները:

Վահագն Գարագաշեան, Շահան Գանտահարեան, Սեւան Տէյիրմէնճեան, Ժիրայր        Չոլաքեան
 

 

Զ. Եզրափակիչ նիստ

 

Նիստի վարիչ՝ Հրաչ Չիլինկիրեան

 

 

14:30 - 16:00

Դէպի ու՞ր և ինչպէ՞ս . . .

 

bottom of page